Egoswot
-->

Know yourself. Know others.

Egoswot combines SWOT thinking and the professionally developed personality theory that is known all over the world (etc. MBTI).

The results will help you understand yourself better as well as others. Why do you think the way you think? Why do you act the way you do? Why are some people easier to get along with than others?

The results will tell you:

  • your identifiable personality strengths that help you be yourself and succeed in life
  • your personality weaknesses that you might not be aware of – or you yourself do not like and need developing
  • the possibilities and hidden resources found in your personality structure
  • the potential threats and shortcomings in the ways you act

 

Känn dig själv. Känn andra.

Tunne itsesi. Tunne muut.

Egoswotissa yhdistyvät SWOT -ajattelu ja ammattilaisten kehittämä persoonallisuusteoria, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti (mm. nimellä MBTI).

Tulos auttaa sinua ymmärtämään itseäsi ja muitakin paremmin. Miksi ajattelet kuten ajattelet. Miksi toimit kuten toimit. Miksi toisten kanssa on helpompaa tulla toimeen kuin toisten.

MINÄKUVA –ARVIO

ALOITAJoukkuelaji

Tulos kertoo:

  • Mitkä ovat persoonasi vahvuudet, joista sinut tunnistetaan ja joiden avulla voit olla oma itsesi ja menestyä elämässä.
  • Mitkä ovat persoonasi heikkoudet, joita et ehkä tiedä - tai joista et itsekään pidä ja jotka kaipaavat kehittämistä.
  • Mitä mahdollisuuksia ja piileviä voimavaroja löytyy persoonasi rakenteesta.
  • Minkälaisia uhkia ja puutteita voi esiintyä toimintatavoissasi.

Lisää yksilö- ja ryhmämittareita

By Karl-Johan Spiik and Karl-Magnus Spiik